Verzekeringen

Burgerlijke aansprakelijkheid

Wanneer je kind schade berokkend aan ‘een derde’ (= andere kinderen van de chiro of personen of materialen vreemd van de groep), dan valt dit niet ten laste van de chiropolis, maar wel van je eigen familiale polis.
Als je geen familiale polis hebt, zal de chiroverzekering de schade betalen op dezelfde manier als de familiale polis, dus met een vrijstelling van ongeveer 240 euro die je zelf moet betalen.

Ongevallenverzekering

Het betreft hier de aantasting van de lichamelijke gaafheid veroorzaakt door een plotse gebeurtenis. De waarborg bedraagt maximaal 25 000 euro per ongeval bovenop de tussenkomst van de mutualiteit. De terugbetaling werkt, voor zover de medische behandeling door de RIZIV wordt erkend. Bij een ongeval stuurt de leiding een ongevalsaangifte en een medisch attest naar de verzekeringsmakelaar van de chiro. Als ouder ontvang je dan een brief met dossiernummer. Nadat je alle kosten voor dokters, apothekers, ziekenhuis, … betaald hebt, ga je naar jouw ziekenkas. Die betaalt haar aandeel terug en levert een formulier af waarop de bijdrage vermeld staat die je zelf betaald hebt. Stuur dat door naar IC verzekering-zetel Hasselt, Kempische Steenweg 404, 3500 Hasselt, met vermelding van je dossiernummer en je eigen rekeningnummer.
Let op: een ziekte tijdens een bivak is geen ongeval en valt onder de gewone terugbetalingen van de mutualiteit. Schade aan een bril is enkel verzekerd als dat gepaard gaat met een lichamelijk letsel. Voor tandprothesen wordt per tand maximaal 400 euro terugbetaald, met een maximaal totaal van 1500 euro.

Materiële schade

Persoonlijke bezittingen van je kind (kleren, rugzak, fiets, …) zijn NIET verzekerd door de chiropolis

Overlijden en invaliditeit

Bij een ongeval waarbij een chirolid overlijdt, zal de verzekering een bedrag van 5000 euro uitkeren aan de nabestaanden. Daarbovenop is er een tussenkomst van 1875 euro in de begrafeniskosten (maar hiervoor moeten facturen voorgelegd worden). Bij blijvende invaliditeit na een ongeval in de chiro krijgt het slachtoffer maximaal 12500 euro van de verzekering. Het concrete bedrag wordt uitgerekend in verhouding met de invaliditeitsgraad.